موقعیت های سرمایه گذاری

لیست موقعیت های سرمایه گذاری در

مجتمع های گروه عمران و توسعه پارسه

سرمایه گذاری

خدمات گروه عمران و پارسه

شرکت ساختمانی و سرمایه گذاری پارسه با بیش از 20 سال تجربه در زمینه فعالیت های ساختمانی

لیست خدمات

آخرین پروژه های در حال ساخت

پروژه تجاری مجتمع سرای ابریشم

بزرگترین بازار فرش ماشینی کشور

لیست پروژه ها
Designed by Wizard Team WebMaker PRM & RNB!

درباره ما

گروه عمران و توسعه پارسه
از عوامل و مؤلفه‌هايی که موجب جذب سرمايه‌گذاری در بخشهاي عمران و مسکن می‌شود، شناخت و آگاهی کافی از رفتارهای بازار و قدرت تجزيه و تحليل اين رفتارهاست. زمانی که بتوانيم مؤلفه هاي‌ اثرگذار را بشناسيم و جريانات کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از اين مؤلفه‌ها را پيش‌بينی کنيم، آنگاه قابليت آن را خواهيم داشت تا فرصت‌های سرمايه‌گذاری جديد را کشف کرده، عمليات اجرايی و بهره‌وری فرصت‌ها را با امنيت خاطر پيش ببريم. در عين حال با پرورش و تقويت بينش رفتار شناختی می‌توان سهم بازار بيشتری را به خـود اختصاص داد.

آخرین پروژه ها و اخبار

به زودی با شما خواهیم بود

27.02.2011

در این قسمت عناوین آخرین اخبار بصورت نمونه قرار میگیرد

22.02.2011

در این قسمت عناوین آخرین اخبار بصورت نمونه قرار میگیرد